آفريقا

معرفي
آفريقا يا اِفريقا دومين قاره پهناور جهان پس از آسيا است. با مساحتي پيرامون ۳۰٬۲۲۱٬۵۳۲ كيلومتر مربع ۲۰٫۳٪ از مجموع خشكي‌هاي زمين را در بر مي‌گيرد. عرض اين قاره حدود ۸۰۰۰ كيلومتر از شمال به جنوب و طول آن در حدود ۷۴۰۰ كيلومتر از شرق به غرب مي‌باشد. نقشه استعمار آفريقا آفريقا با بيش از يك ميليارد نفر جمعيت (طبق آمار ۲۰۰۵) در ۶۱ كشور و قلمرو حدود يك هفتم از جمعيت جهان را در خود جاي داده‌است. اين قاره با داشتن ۵۴ كشور بيشترين تعداد كشورها را در ميان قاره‌ها داراست. آفريقا از شمال به درياي مديترانه، از باختر به اقيانوس اطلس، از شمال خاوري به درياي سرخ، از جنوب به خليج عدن، از جنوب خاوري به اقيانوس هند محدود مي‌شود. آفريقا درازترين رود جهان (رود نيل) را در خود جاي داده است؛ اين رود كه از بروندي سرچشمه مي‌گيرد به مصر سرازير مي‌شود. آفريقا قاره پر تنوعي است؛ هر كدام از كشورهاي آن يا هر بخشي از يك كشور در آن فرهنگ منحصر به خود را دارد. اگرچه غربي‌ها خيلي راحت از آفريقا چنان سخن مي‌گويند كه يك كشور است اما نبايد فراموش كنيم كه آفريقا نه تنها يك كشور نيست بلكه اندازه آن بسيار بزرگ است و ۵۴ كشور مختلف است، به اين معنا كه نمي‌توانيم آفريقا را به يك كل واحد تعميم دهيم. علاوه بر اين به دليل ماهيت استعماري‌اي كه بر آفريقا حاكم بوده است مرزهاي استعمارگرايانه‌ سبب شده است يك كشور آفريقايي را بتوان به هر چيزي نسبت داد به جز يكپارچگي (به عنوان مثال آفريقاي جنوبي بيش از ۱۱ زبان رسمي دارد). فرهنگ، آشپزي، زبان يا حتي دين غالب در عرض چند صد كيلومتر به كلي تغيير مي‌كنند بدون اينكه حتي از مرزي عبور كنيم.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ايليا پرواز محفوظ مي باشد.