محل مناسب براي كمپ بايد راحت، داراي فضاي كافي براي چادر زدن، آشپزي، چشم انداز خوب و نزديك به منابع آب باشد.
اگر ميخواهيد در صحرايي اقامت كنيد حتماً يك شب آزمايشي در آن آنجا بمانيد.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ايليا پرواز محفوظ مي باشد.