تور عمان


قيمت تور شامل خدمات زير است :
 • بليط رفت و برگشت هواپيما قطر يا عمان يا اتحاد
 • ترانسفر
 • توجه :
  • تفاوت قيمتهاي ارزي و ريالي در مسيرهاي مشابه به دليل تفاوت درجه هتل ها و شركتهاي هواپيمايي و تاريخ حركت تور مي باشد.
  • در شرايط اضطراري احتمال تغيير هتل ها به هتل با درجه كيفيت مشابه مي باشد.
  • تعيين صندلي در هواپيما صرفاً به عهده شركت هواپيمايي است و آژانس ايليا پرواز در تعيين، تغيير و جابجايي آن نقشي ندارد.
  • مسئوليت و اجراي سرويس داخل هواپيما با شركت هواپيمايي حمل كننده مي باشد.
  • در صورت افزايش نرخ بليط هواپيما تا قبل از حركت تور، تفاوت آن از مسافر دريافت خواهد شد.
  • برنامه فوق برطبق برنامه اوليه كارگزار تهيه و تنظيم شده است كه با توجه به شرايط روز احتمال جابجايي - حذف و يا اضافه شدن گشتها و تغيير در پروازهاي داخلي و هتل ها وجود دارد


  HOTELDBLSGLCHD W.BCHD N.B
  CITY SEASONHOTEL MUSCAT 4* BB
  CITY SEASONHOTEL MUSCAT 4* HB
  2.379.000
  2.545.000
  3.055.000
  3.390.000
  2.022.000
  2.165.000
  1.700.000
  MUSCAT HILLS RESORT 4* BB2.730.0003.750.0002.320.0001.700.000
  GRAND MILLENIUM 4* BB2.730.0003.750.0002.320.0001.700.000

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ايليا پرواز محفوظ مي باشد.